Infokiosk „Energo” nowym centrum informacyjnym miasta Toruń

Urząd miasta Toruń zamówił niedawno sześć urządzeń multimedialnych z segmentu „Energo”. Infokioski staną w różnych częściach miasta pełniąc funkcję punktów informacyjno-turystycznych zarówno dla przejezdnych gości jak i mieszkańców Torunia w celu edukowania ich jak poprawnie wykonywać ćwiczenia na miejskich ogólnodostępnych siłowniach.  Zainteresowanie tego typu rozwiązaniami multimedialnymi, które dzięki dostępowi do internetu w łatwy sposób są w stanie promować miasto oraz usprawnić dostęp do informacji na temat wydarzeń kulturalno-społecznych z roku na rok zwiększa się wskazując na wyraźny wzrost zainteresowania naszym produktem.