wewnętrzny system informacyjny

W ramach realizacji dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dostarczyliśmy kompleksowy system tablic multimedialnych Infokiosków i ekranów przy drzwiowych do wyświetlania planu wykładów oraz aktualnych wydarzeń w obiekcje jak również dostępnej liczby wolnych miejsc w poszczególnych salach konferencyjnych.