Infokiosk z technologia VR

Infokiosk wyposążony w okulusy VR, ekranem 24″ dostarczony do muzeum.